สมาคมประสาทวิทยาฯ จะปิดการลงทะเบียนประชุมวิชาการกลางปี 2566
ในวันที่ 16 ตุลาคม 2566

ลงทะเบียน

งานประชุมวิชาการกลางปี 2566
Global Warming
Lifestyle and work-related
Neurological Disorders

21-23 ตุลาคม 2556
ณ ห้องประชุมรอยัล ดุสิต แกรนด์ บอลรูม
โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

ปิดลงทะเบียน

Contact Via

Chaya.crk@gmail.com
0809202368

Schedules